Termeni și condiții de utilizare

Platforma scrisoripentrumoscraciun.ro a fost dezvoltată de către Fundația Vodafone România, cu ajutorul Asociației Code for România și Asociația Citizen Next în vederea oferirii unei unelte de implicare de sustinători (companii și donatori) în cauzele organizațiilor neguvernametale partenere și pentru a promova spiritul civic în România.

Platforma scrisoripentrumoscraciun.ro este o soluție tehnică care ușurează angajaților unor companii care doresc să se implice în program, implicarea în proiectele de Crăciun și să facă fapte bune pentru copii din medii defavorizate.

Pentru o organizație neguvernamentală această platformă reprezintă un instrument care permite gestionarea mai facilă a scrisorilor pe care copiii beneficiari ai organizației respective le scriu lui Moș Crăciun.

Termenii şi condiţiile prezente descriu modul de utilizare al platformei scrisoripentrumoscraciun.ro, cum este aceasta utilă pentru donatori, companiile şi organizațiile partenere şi ce solicităm cu respect celor care o utilizează.

Protectia datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de confidențialitate și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal sunt disponibile la punctul VI.

Punctele cheie referitoare la funcționarea platformei cuprinse în acest document sunt:

I. Cadru general. Drepturi de proprietate

Platforma scrisoripentrumoscraciun.ro și toate serviciile aferente acesteia sunt deținute și administrate de către Fundația Vodafone România. Acești termeni și condiții definesc modul în care puteți folosi această platformă și serviciile aferente. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Dacă nu doriți să vă supuneți acestor termeni și condiții trebuie să vă asumați faptul că nu veți putea accesa site-ul scrisoripentrumoscraciun.ro și nici nu puteți utiliza platforma scrisoripentrumoscraciun.ro și serviciile aferente acesteia.

Acești termeni și condiții pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcționare a platformei, în funcție de schimbările intervenite în funcționarea acesteia, în ceea ce privește legislația aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămane în responsabilitatea dumneavoastră să accesați și să verificați acest document în momentul în care accesați platforma online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării pană la următoarea modificare.

Întregul conținut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

II. Organizații neguvernamentale, cauze și proiecte prezentate pe platformă

Folosind platforma scrisoripentrumoscraciun.ro organizațiile pot contacta companiile partenere în vederea găsirii de donatori pentru achiziționarea cadourilor copiilor implicați în proiect.

În cazul în care rămân scrisori ale copiilor fără donatori, Fundația Vodafone România nu este responsabilă pentru a găsi donatori.

Răspunderea pentru acuratețea informațiilor despre organizație, proiecte și copiii implicați aparține organizațiilor neguvernamentale partenere. Ele trebuie să detină toate aprobările și autorizațiile necesare pentru a-și desfăsura activitatea conform legislației în vigoare, precum și acordul atât al donatorilor, cât și al părinților/tutorilor legali ai minorilor implicați în proiect, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiior despre aceștia transmise spre publicare pe platformă scrisoripentrumoscraciun.ro.

Fundația Vodafone România nu poate fi făcută responsabilă pentru modalitatea în care organizaţiile aleg să distribuie cadourile donate prin scrisoripentrumoscraciun.ro.

Fundația Vodafone România poate dispune scoaterea unei organizații din proiect, în cazul identificării de către noi sau semnalării de către donatori sau companii a unor încălcări ai acestor Termeni și Conditii.

III. Companii

Folosind platforma scrisoripentrumoscraciun.ro companiile pot alege una sau mai multe organizaţii partenere pentru ai căror copii angajații lor să pregătească cadouri.

Răspunderea pentru acurateţea informaţiilor despre companie aparţine în totalitate acesteia.

Fundația Vodafone România poate dispune scoaterea unei Companii din proiect, în cazul identificării de către aceasta sau semnalării de către donatori sau organizații a unor încălcări ai acestor Termeni și Condiții.

IV. Donatorii

Răspunderea pentru acurateţea informaţiilor despre donator aparține în totalitate acestuia.

În vederea diminuării oricăror prejudicii cauzate intereselor minorilor aflați în programul Scrisori pentru Moș Crăciun, nu sunt permise copierea imaginilor copiilor și nici distribuirea link-ului de creare a contului de donator fără acordul prealabil al reprezentantului Companiei.

Fundația Vodafone România poate dispune scoaterea unui donator din proiect, în cazul identificării de către aceasta sau semnalării de către alți donatori sau organizații a unor abuzuri în acest sens, fără a mai avea dreptul de a-și crea un cont nou de utilizator și a participa în proiect.

V. Politica de salvgardare

Fundația Vodafone România recunoaște că bunăstarea tuturor copiilor și a adulților vulnerabili este de o importanță capitală. Toți copiii și adulții vulnerabili, indiferent de vârstă, handicap, gen, moștenire rasială, credință religioasă, orientare sau identitate sexuală, au dreptul la o protecție egală față de toate tipurile de vătămare sau abuzuri.

Fundația și oricine lucrează pentru noi sau împreună cu noi are responsabilitatea de a promova și de a proteja bunăstarea copiilor și a adulților vulnerabili în toate activitățile pe care le întreprindem. Nu vom tolera nici un comportament abuziv sau exploatator din partea angajaților sau a altor persoane implicate în derularea programelor noastre.

Fundația trebuie să evalueze orice eveniment sau activitate pe care o angajează în mod direct, din perspectiva eventualei participări a copiilor sau a persoanelor vulnerabile, și să instituie proceduri adecvate de salvgardare a acestora.

Citește aici politica de salvgardare a Fundației Vodafone România în formă integrală.

Dacă ai cunoștință de situații în care politica de salvgardare a fost încălcată, te rugăm să ni le comunici aici folosind codul de acces: Vodafone.

Fundația Vodafone România va face o selecţie preliminară a organizaţiilor şi va permite înscrierea pe platforma scrisoripentrumoscraciun.ro doar a acelor organizaţii care respectă condiţiile minimale impuse de către aceasta.

VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal – Politica de confidenţialitate

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/”GDPR”), Fundația Vodafone România are obligația de a administra datele personale ale utilizatorilor Site-ului în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în acest document.

Prin completarea formularului de contact privind înregistrarea ca utilizator al platformei, vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Fundația Vodafone România și organizațiile partenere, în scopul utilizării platformei scrisoripentrumoscraciun.ro.

Pentru mai multe detalii citiți și https://scrisoripentrumoscraciun.ro/politica-de-confidentialitate.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor platformei și ale Fundației Vodafone prevăzute de prezentul document, precum și toate efectele juridice ce decurg din acesta, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

VII. Link-uri

Platforma scrisoripentrumoscraciun.ro va conţine link-uri către site-urile organizaţiilor partenere, ale proiectelor acestora, precum şi alte link-uri pe care acestea din urmă le consideră relevante în descrierea proiectelor şi a altor elemente din pagina aflate în administrarea acestora.

Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către Fundatia Vodafone Romania a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

VIII. Modificarea platformei

Fundația Vodafone România face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a platformei, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice modul din platforma scrisoripentrumoscraciun.ro fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionarea platformei. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în platformă scrisoripentrumoscraciun.ro şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

IX. Încălcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Fundația Vodafone România îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma scrisoripentrumoscraciun.ro şi serviciile conexe.

X. Renunțarea la servicii

Conturile de utilizatori create, atât ale administratorilor ONG și Companii, cât și cele ale donatorilor, rămân active, dar puteți în orice moment să renunțați la a folosi platforma scrisoripentrumoscraciun.ro. Contul dumneavoastră de utilizator poate fi șters doar în urmă cererii dvs explicite pe adresă de email . Aceşti termeni şi condiţiile aferente vor continua să se aplice pentru toate utilizările platformei anterioare renunțării la servicii.

XI. Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei scrisoripentrumoscraciun.ro sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

XII. Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea platformei scrisoripentrumoscraciun.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email .

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2019.