TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Introducere

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile („T&C”) în care puteți accesa pagina de internet www.scrisoripentrumoscraciun.ro („Platforma”) și accesa funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Platformei („Programul”). Este important să înțelegeți T&C, întrucât trebuie să le acceptați pentru a putea utiliza Platforma și/sau pentru a vă implica în Program. Așadar vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza Platforma și/sau Programul.

1.2. Programul își propun să faciliteze implicarea personalului diverselor organizații în sprijinirea copiilor din mediile defavorizate prin oferirea de cadouri cu ocazia Crăciunului.

1.3. Pentru utilizarea Platformei și/sau implicarea în Program vă vom solicita să vă exprimați acordul cu privire la acest set de T&C printr-o acțiune specifică (cum ar fi bifarea unei căsuțe).

1.4. În cazul în care doar utilizați Platforma, fără a vă înregistra în Program, vom considera ca ați acceptat acest set de T&C în întregime, inclusiv orice actualizare a acestora.

1.5. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din T&C, inclusiv orice actualizare a acestora, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea Platformei și/sau a Programului.

2. Prevederi Generale

2.1. Prevederile T&C guvernează raporturile contractuale dintre Fundația Vodafone România, organizație non-guvernamentală, cu sediul în București Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, 020276, înregistrată la Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1 („Fundația Vodafone”) și persoana fizică care accesează și apoi utilizează Platforma și/sau Programul în vederea realizării scopurilor Programului descrise mai sus („Utilizatorul”).

2.2. Platforma reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Utilizatorii pot efectua următoarele operațiuni legate de derularea Programului:

2.2.1. Personalul/ membrii organizațiilor non-guvernamentale (”ONG-urile”), inclusiv al Fundației Vodafone, pot contacta diverse entități partenere (”Partenerii”) în vederea identificării personalului/ membrilor din cadrul acestora interesați în finanțarea și achiziționarea cadourilor copiilor implicați în proiect care transmis către Moș Crăciun o scrisoare prin care indică cadourile dorite (”Scrisorile”);

2.2.2. în vederea accesării portofoliilor de Scrisori al ONG-urilor, reprezentanții Partenerilor care și-au creat cont în Platformă trebuie să se conecteze cu respectivele ONG-uri;

2.2.3. personalul/ membrii Partenerilor (”Donatorii”) care și-au creat sub-conturi în contul deschis de respectivul Partener pot selecta Scrisori în vederea achiziționării cadourilor menționate în respectivele Scrisori;

2.3. Utilizatorul declară și înțelege că efectuarea/accesarea oricărei operațiuni prin intermediul Platformei semnifică acceptarea deplină și neechivocă a tuturor prevederilor T&C.

2.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, T&C se aplică și Utilizatorilor care doar accesează și/ sau utilizează Platforma, fără însă a-și crea cont și/ sau a derula diverse operațiuni în cont legate de derularea Programului.

3. Înrolarea în Program

3.1. Utilizatorii nu vor putea accesa Scrisorile fără înrolarea în Program prin înregistrarea unui cont conform celor descrise mai jos.

Înrolarea ONG-urilor

3.2. Înrolarea ONG-urilor în Program, se va realiza prin completarea formularului de înscriere(i.e. câmpurile aferente denumirii ONG, codurile alocate ONG-urilor, CUI, website, o scurtă prezentare a organizației, numele și prenumele reprezentatului/ persoanei de contact, precum și datele de contact ale acesteia (i.e. numărul de telefon și adresa de e-mail).

3.3. Ulterior completării, va fi necesară apăsarea butonului ”Trimitere cerere”, caz în care contul va fi creat automat, după validarea acestuia de către personalul autorizat al Fundației Vodafone.

3.4. Odată creat contul, portofoliul de Scrisori al ONG-urilor este vizibil pentru entitățile partenere.

Înrolarea Partenerilor

3.5. Înrolarea Partenerilor se va realiza conform procedurii pentru înrolarea ONG-urilor descrise la pct. 3.1. – 3.4. de mai sus.

Înrolarea Donatorilor

3.6. Donatorii vor putea să înregistreze sub-conturi la conturile înregistrate de Parteneri. Donatorii nu vor putea înregistra sub-conturi în lipsa unui cont creat de un Partener.

3.7. Pentru înregistrarea sub-conturilor, Donatorii vor completa câmpurile dedicate cu următoarele informații: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, județul și orașul de reședință. Accesul în fiecare sub-cont se va realiza pe bază de parolă dedicată, setată de fiecare Donator.

3.8. Sub-conturile vor oferi acces la toate Scrisorile puse la dispoziție de ONG-urile conectate cu Partenerul cu contul de care aparțin respectivele sub-conturi.

3.9. Odată cu ștergerea conturilor Partenerilor, sub-conturile Donatorilor vor fi șterse.

3.10. Fiecare Donator va putea selecta o singură Scrisoare. Scrisoarea selectată nu va mai fi disponibilă pentru ceilalți Donatori în cadrul Platformei.

4. Limitarea răspunderii. Sancțiuni

4.1. Fundația Vodafone nu își asumă nicio răspundere pentru buna funcționare a Platformei, pentru conținutul Platformei, precum și pentru disponibilitatea Programului (inclusiv a oricărei funcționalități pentru derularea Programului).

4.2. De asemenea, Fundația Vodafone nu își asumă nicio răspundere pentru:

4.2.1. acuratețea datelor completate în Platformă sau, după caz, publicate pe Platformă de către persoanele relevante, anume de către ONG-uri, Parteneri sau Donatori (după caz); în particular, Fundația Vodafone nu își asumă răspunderea pentru acuratețea informațiilor despre minorii implicați în Program.

4.2.2. existența acordului și al reprezentanților legali ai minorilor implicați în Program pentru publicarea datelor acestora pe Platformă.

4.2.3. încălcarea de către personalul ONG-urilor sau Partenerilor (inclusiv Donatori) a prevederilor prezentelor T&C și ale legislației aplicabile;

4.2.4. identificarea unor Donatori pentru toate Scrisorile alocate în Program;

4.2.5. livrarea cadourilor către beneficiarii minori de către ONG-urile înrolate în Program.

4.3. Fundația Vodafone exclude orice garanție:

4.3.1. că Platforma va funcționa fără întreruperi;

4.3.2. că defectele vor fi remediate, că Platforma sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente dăunătoare;

4.3.3. pentru utilizarea sau rezultatele utilizării Platformei ori ale înrolării în Program, respectiv că informațiile puse la dispoziție în contextul derulării Programului sunt corecte, exacte, nesusceptibile să inducă în eroare sau sigure în orice alt fel.

4.4. Fundația Vodafone nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau dificultăți de utilizare a Platformei sau de participare la Program cauzate de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizator, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor/serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorului și pentru care Fundația Vodafone nu răspunde.

4.5. Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave, răspunderea Fundației Vodafone va fi limitată cantitativ la daunele directe previzibile în momentul încheierii contractului.

4.6. Excluderile și limitările de răspundere de mai sus nu vor fi aplicabile în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății persoanelor.

4.7. Fundația Vodafone va putea, fără nicio notificare prealabilă:

4.7.1. să elimine, schimbe sau să adauge orice informație pe Platformă;

4.7.2. să suspende sau să interzică derularea oricărei activități pe Platformă, inclusiv să închidă conturile Utilizatorilor în cazul în care constată încălcări ale prevederilor prezentelor T&C sau ale legislației aplicabile.

5. Forța Majoră

5.1. În cazuri de forță majoră, Fundația Vodafone va fi exonerată total de răspundere.

5.2. Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile.

5.3. Astfel de evenimente vor include măsuri legale în situații de grevă, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiuni ale rețelelor de comunicații și ale portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, lipsa conexiunii la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel. Nu va rezulta nicio pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Fundația Vodafone nu este responsabilă.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

6.1. Conținutul, designul, structura, platforma software, precum și orice alte materiale utilizate în cadrul Platformei sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu privire la acesta aparțin Fundației Vodafone.

6.2. Fundația Vodafone oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă și neexclusivă pentru a utiliza Platforma. Unicul scop al licenței este de a permite Utilizatorului să acceseze Platforma și/sau Programul, cu respectarea prevederilor din T&C.

6.3. Utilizatorul nu are dreptul să copieze, modifice, distribuie, vândă, închirieze, ori să utilizeze în alt mod decât cel permis conform T&C nicio parte a Platformei. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Platformei.

6.4. Mărcile, semnele, logo-urile (în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe Platformă și/sau în legătură cu Programul aparțin Fundației Vodafone, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate. Niciun conținut sau secțiune a Platformei, precum și nicio trimitere sau referire la Program nu poate fi interpretată ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza Mărcile sau un derivat al acestora.

7. Link-uri

7.1. Platforma va conține link-uri către site-urile organizațiilor partenere, ale proiectelor acestora, precum și alte link-uri pe care acestea din urmă le consideră relevante în descrierea proiectelor și a altor elemente din pagina aflate în administrarea acestora.

7.2. Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susținerea de către Fundația Vodafone a conținutului și a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

8. Dezabonarea din Program

8.1. Conturile sau sub-conturile înregistrate vor rămâne active, cu excepția cazului când sunt șterse la inițiativa titularului.

8.2. Titularii pot solicita ștergerea contului la adresa de email .

8.3. Prezentele T&C vor continua să se aplice pentru toate utilizările Platformei și ale Programului anterioare dezabonării.

9. Legea aplicabilă și jurisdicția

9.1. Acest set de T&C va fi guvernat de și interpretat în întregime în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre Fundația Vodafone și Utilizatori în legătură cu T&C vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

10. Prevederi finale

10.1. Fundația Vodafone își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de T&C (de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Programului).

10.2. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la actualizările și/sau modificările în T&C și li se va solicita să își exprime acordul cu privire la T&C actualizate. Refuzul de a accepta T&C actualizate va atrage încetarea raporturilor contractuale cu Fundația Vodafone, iar Utilizatorii nu vor mai putea utiliza Platforma și/sau Programul.

10.3. Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Fundației Vodafone. Fundația Vodafone poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C.

10.4. În cazul în care orice prevedere al acestui set de T&C este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din setul de T&C, iar celelalte prevederi ale T&C nu vor fi afectate. Fiecare prevedere a T&C va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege.

10.5. Acest set de T&C reglementează relația dintre Fundația Vodafone și Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, T&C nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.

10.6. Nicio prevedere a acestui set de T&C nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Fundația Vodafone un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun/nicio drept, putere sau autoritate, expres/ expresă sau implicit/implicită, să o angajeze pe cealaltă.

11. Soluționarea reclamațiilor

11.1. Reclamațiile Utilizatorilor în legătură cu Platforma și/sau a Programului vor fi direcționate către Fundația Vodafone prin folosirea datelor de contact prevăzute la Clauza 12 mai jos. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea reclamației. În cazul în care pentru soluționarea reclamației sunt necesare detalii suplimentare, termenul de soluționare va fi prelungit corespunzător și va curge de la data primirii tuturor informațiilor solicitate de Fundația Vodafone.

12. Contact

12.1. Fundația Vodafone poate fi contactată prin utilizarea următoarelor date de contact:

  1. 12.1.1. adresă: București Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, 020276;
  2. 12.1.2. e-mail: ;
  3. 12.1.3. telefon: 0738.723.238

12.2. Notificările destinate Utilizatorului vor fi transmise la adresa de e-mail indicată de Utilizator în contul relevant.

12.3. Utilizatorul poate contacta Fundația Vodafone la adresa de e-mail prevăzută mai sus în cazul în care dorește să-și modifice datele de contact pentru primirea notificărilor. În caz contrar, comunicările se vor considera valabil efectuate la ultima adresă de e-mail furnizată Fundației Vodafone.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2023.