Politică de Confidențialitate

1. Actualizări aduse politicii noastre de confidențialitate

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) este actualizată periodic; de fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.scrisoripentrumoscraciun.ro și vă vom informa în mod corespunzător (”Platforma”).

2. Aplicabilitate

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm în orice alt mod datele dvs. cu caracter personal în cadrul desfășurării serviciilor noastre din cadrul Platformei. Această Politică de Confidențialitate se adresează următoarelor categorii de persoane:

a) Utilizatori

Utilizatorii sunt persoane fizice care accesează și utilizează Platforma în calitate de (după caz):

 • I. reprezentanți ai ONG-urilor care își creează un cont în Platformă în numele ONG-ului pentru a contacta diverse entități partenere (”Partenerii”) în vederea finanțării achiziționării cadourilor copiilor minori care au transmis către Moș Crăciun o scrisoare prin care indică cadourile dorite (”Scrisorile”);
 • II. reprezentanți ai Partenerilor care își creează un cont în Platformă în numele Partenerului pentru a se conecta cu ONG-urile în vederea accesării Scrisorilor sau, după caz, a punerii Scrisorilor la dispoziția personalului/ membriilor Partenerilor, conform celor de la pct. (iii) de mai jos;
 • III. personalul/ membri ai Partenerilor, care își creează sub-conturi în contul Partenerilor în vederea accesării și asumării Scrisorilor.

b) Vizitatori ai Platformei

Această categorie se referă la persoane fizice (adulți și minori) care accesează Platforma, fără a se înregistra pe aceasta.

3. Cine suntem?

Suntem Fundația Vodafone România. Facem parte din Grupul Vodafone. În această Politică de Confidențialitate:

 • „Fundația Vodafone / noi” înseamnă Fundația Vodafone România;
 • „societăți controlate de Vodafone” înseamnă orice societate în care Vodafone România S.A. deține, direct sau indirect, puterea de a controla sau de a determina controlul conducerii și politicilor, prin deținerea de drepturi de vot, contractual sau în alt mod;
 • „Grupul Vodafone” înseamnă Vodafone Group Plc., precum și orice societate sau organizație în care Vodafone Group Plc. deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din capitalul social;
 • „terț” înseamnă o persoană alta decât dvs., noi sau o entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru;
 • „date personale” sunt datele cu caracter personal astfel cum sunt definite în legislația europeană și națională în materie și sunt informații care vizează o persoană ce poate fi identificată prin aceste date, prin coroborare sau nu cu alte informații. Exemple uzuale de date cu caracter personal prelucrate de către Fundația Vodafone în timpul operațiunilor zilnice includ nume, adrese, numere de telefon precum și alte detalii de contact.

Sediul nostru social: Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, 020276 București, România. Suntem înregistrați la Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1.

4. Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți orice întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate puteți:

 • să ne trimiteți un e-mail la adresa ;
 • să ne contactați utilizând numărul nostru 0738.723.238;
 • să depuneți o cerere scrisă la sediul nostru.

5. Principiile noastre

Grupul Vodafone și implicit noi, ne-am luat angajamentul să vă respectăm viața privată. Tratăm cu seriozitate viața privată, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste angajamente în stau la baza a tot ceea ce facem.

6. Elemente de bază

6.1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm diferă în funcție de relația dvs. cu noi precum și de modul în care interacționați sau ați interacționat cu Fundația Vodafone. În funcție de circumstanțe, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Date de identificare, spre exemplu: numele, prenumele, denumirea angajatorului; sau

b) Date de contact, spre exemplu, adresa dvs. de e-mail sau numărul dvs. de telefon;

c) Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. pentru detalii vă rugăm accesați politica de cookies.

d) Date de autentificare – parole, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la Platformă;

e) Date din interacțiunea cu Platforma, cum ar fi ONG-urile contactate sau Scrisorile asumate.

6.2. De unde obținem datele dvs.?

Ca regulă, vom obține datele direct de la dvs., atunci când completați datele direct în Platformă sau ca urmare a interacțiunii cu dvs.

Spre exemplu, vom obține datele dvs. personale atunci când înregistrați un cont pe Platformă, sau ne contactați prin diverse canale pentru a solicita, de exemplu, informații despre funcționalitățile Platformei.

Atunci când primim datele direct de la dvs., vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să ni le furnizați. Dacă vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. Aceste măsuri pot consta în actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, sau limitarea accesului la datele utilizate nelegal, inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin.

De asemenea, cu excepția cazului când avem informații contrare dintr-o altă sursă, vom considera întotdeauna că datele pe care ni le-ați furnizat sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate la punctul 4 de mai sus sau nu ați actualizat personal respectivele date.

Putem colecta date și din surse externe, cum ar fi:

 • Terțele entități private, spre exemplu Partenerii (ai căror angajați sunteți), ONG-urile implicate, furnizori de servicii etc.
 • Autoritățile sau instituțiile publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care acestea pot dezvălui anumite informații despre dvs.).

7. De ce prelucrăm datele dvs. personale

Scop Temei legal
Permiterea accesului pe Platformă și utilizarea funcționalităților Platformei Încheierea și executarea contractului cu dvs. (Art. 6 (1) (b) GDPR) – în cazul personalului Partenerilor care își deschide sub-conturi
Interesul legitim al Fundației Vodafone de a derula programul de susținere a copiilor minori – pentru conturile deschise de ONG-uri și Parteneri (Art. 6 (1) (f) GDPR)
Soluționarea disputelor și litigiilor
 • Pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicată Fundația Vodafone, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.
Obligație legală, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații - Art. 6 (1) (c) GDPR)
Interesul legitim al Fundației Vodafone de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal) în contextul respectivelor proceduri (Art. 6 (1) (f) GDPR)

8. Cum și cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către:

 • Societățile din Grupul Vodafone, care ne asigură suportul în gestionarea activității noastre;
 • Parteneri sau agenții implicate sau care ne oferă suport pentru derularea activității noastre și implementarea programului în care sunteți implicat, inclusiv furnizori de servicii (e.g. dezvoltare și mentenanță a Platformei, servicii cloud etc.);
 • Societățile contractate de noi pentru evenimentele / inițiativele de marketing necesare pentru promovarea activității Fundației Vodafone;
 • Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale instanțele de judecată – dacă este necesar inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, terță entitate sau organizație – în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare.
 • În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv o autoritate de protecție a datelor). De asemenea, putem dezvălui informații cu alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;
 • Consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora;
 • Organizațiile terțe implicate în furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare, astfel cum sunt acestea detaliate în Politica Cookie, disponibilă aici

9. Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Fundația Vodafone a implementat politici și reguli privind păstrarea datelor cu caracter personal, care să respecte principiile de retenție a datelor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic.

În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (a) pentru durata contului în Platformă plus o perioadă de 3 ani sau (b) în cazul unor dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz).

Dacă doriți să obțineți informații detaliate cu privire la regulile Fundației Vodafone privind păstrarea datelor, ne puteți contacta prin canalele de comunicare menționate la punctul 4 de mai sus.

10. Transferuri internaționale de date

În general, păstrăm datele dvs. cu caracter personal în locația noastră din România.

Dacă Fundația Vodafone transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, ne vom asigura că există un acord juridic corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en).

În plus, dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, Fundația Vodafone va solicita respectivului terț încheierea unui acord juridic care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, ne vom asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE, vom atașa acestei Politici de Confidențialitate lista țărilor destinatare. Fundația Vodafone poate actualiza periodic această listă, ori de câte ori au loc schimbări în modalitatea de transfer al datelor cu caracter personal.

11. Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Ca parte a Grupului Vodafone, Fundația Vodafone beneficiază de echipe de securitate specializate care revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție a datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii.

12. Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Fundația Vodafone în legătură cu dvs.. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmis unui alt operator de date. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Fundația Vodafone a datelor dvs. cu caracter personal pentru motive ce țin de situația dvs. particulară.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) din partea Fundației Vodafone, puteți să vă retrageți acordul contactându-ne la coordonatele de contact indicate la secțiunea 4.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea.

Dreptul de ștergere

Fundația Vodafone se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Deși eventualul contract încheiat cu dvs. a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, vă rugăm să consultați Secțiunea 9 Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal).

Cum să formulați o reclamație

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.